Kalkulator

Nasz kalkulator pozwoli Ci policzyć ile kilogramów kruszywa potrzebujesz do obsypania określonej powierzchni. W tym celu należy podać powierzchnię obsypu w metrach kwadratowych oraz grubość oczekiwanej warstwy.

Gęstość nasypowa naszych kruszyw wynosi w przybliżeniu 1,5 t/m³.

Kruszywa o frakcji 8-16 mm dla zadowalającego efektu radzimy wysypywać w warstwie o grubości minimum 3-4 cm. Dla takiej warstwy zużycie wynosi ok. 60 kg kruszywa na metr kwadratowy.Otwórz kalkulator w nowym oknie